Hvala!

Hvala na interesovanju!

Adresa za pristupanje materijalima seminara “Heurističke metode u čitanju muzičkog dela” je https://seminar.sinadin.rs/Molim Vas da pregledanje seminarskih materijala završite u roku od 15 dana od prvog pregleda i zatim pažljivo popunite kratak upitnik koji se nalazi na istoj stranici (uneti podaci će automatski biti iskorisćeni za generisanje diploma koje ćemo poslati na adresu škole). 


Srdačan pozdrav, Vaš Dejan Sinadinović

——————————————————
red. prof. Dejan Sinadinović
Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
Rukovodilac Centra za permanentno obrazovanje

Dejan Sinadinovic, Full professor
Faculty of Music, Univerity of Arts, Belgrade
Centre for Permanent Education Coordinator

www.sinadin.rs
sinadin@gmail.com