Prijava za seminar CZPO FMU Heurističke metode u čitanju muzičkog dela

Prijava za seminar CZPO FMU Heurističke metode u čitanju muzičkog dela

Dobrodošli na stranicu za prijavljivanje na onlajn verziju seminara “Heurističke metode u čitanju muzičkog dela” Centra za permanentno obrazovanje FMU koji nosi 16 bodova. Nakon konsultacije sa gospodinom Ivanom Savićem, koordinatorom Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, odlučio sam da na osnovu dopisa ministarstva od 26. 11. 2020. godine priredim svoj akreditovani seminar za praćenje putem interneta. Radi se u setu snimljenih predavanja koji sadrže notne primere sa zabeleškama i muzičke inserte o kojima predajem kao i linkove ka PDF esejima, audio i video snimcima u vezi sa temom koju obrađujem. Dužina materijala za gledanje i slušanje je identična kao kod seminara koji predajem uživo. Povoljnost onlajn seminara je u tome što ga kolege mogu pratiti u periodu od petnaest dana – onako kako njima odgovara: po više puta ili na prekid.

Broj polaznika po seminaru nije ograničen!

Kada završite sa praćenjem seminara, na istoj stranici ćete popuniti i upitnik. Uneti podaci biće korišćeni za izradu uverenja koja će biti u roku od mesec dana biti poslata na adrese škola.

Adresu za pristupanje sadržaju seminara ćete dobiti odmah po popunjavanju ove prijave.

VAŽNA INFORMACIJA: na uplatnici obavezno navesti:
Za seminar CZPO FMU br. 965 – Dejan Sinadinović

Cena seminara po učesniku je 3000 din.

Fakultet muzičke umetnosti
Кralja Milana 50, 11000 BEOGRAD
PIB: 101849339
Matični broj 07002084
e-mail: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
žiro račun 840-1644666-35

Telefon računovodstva FMU (za informacije u vezi sa profakturom za grupne uplate iz škola)
0112682746, 0113621175

Polja označena crvenom zvezdicom su obavezna.

PRIJAVLJIVANJE NA SEMINAR CZPO FMU
Skenirana uplatnica (fotografija ili screenshot) je poslata na uplatnica@sinadin.rs *
Na uplatnici je navedeno da je svrha uplate: “Za seminar CZPO FMU 3-965 – Dejan Sinadinović” *