Upitnik o seminaru

Upitnik o seminaru

UPITNIK O SEMINARU
Obratite pažnju!! Unesite datum u formatu 31.01.2021. Dakle, PRVO DAN, ZATIM MESEC, pa onda godina – bez razmaka i sa obaveznom tačkom.
Pol
Godine radnog staža u OV ustanovama
Poslednji završeni nivo obrazovanja
1. Teme/sadržaji predviđeni programom su realizovani
2. Način rada na obuci obezbeđuje učenje i stručno usavršavanje učesnika
3. U realizaciji obuke uzimaju se u obzir prethodna znanja i iskustva učesnika
4. Obuka je održana prema predviđenoj satnici (u slučaju onlajn seminara – u zahtevanom obimu)
5. Pohađanje ove obuke pomoći će mi da unapredim sopstveni rad
6. Realizatori dobro poznaju oblast na koju se program odnosi
7. Realizatori aktivno komuniciraju sa učesnicima i daju im povratne informacije (putem imejla)
8. Realizatori podstiču sticanje znanja učesnika i daju odgovore na njihova pitanja (putem imejla)
9. Uslovi za rad (prostor, tehnička podrška) su omogućili uspešnu realizaciju obuke
10. Celokupna organizacija je doprinela uspešnoj realizaciji obuke
11. Informacije o obuci sam dobila/o:
12. Кoliko je vremena, provedenog na obuci, upotrebljeno za smislene aktivnosti učenja?
13. Da li biste Vašim kolegama preporučili ovu obuku: