8. Musorgski, Slike sa izložbe – programska muzika za klavir

Programska muzika /
U ovom predavanju su korišćeni snimci D. Sinadinovića za Anima Records – Opus Artis / Paris