2. Bahova Hromatska fantazija i fuga – alegorija u muzici

J. S. Bah – Hromatska fantazija i fuga

Materijal za slušanje / gledanje: