Mocartova Fantazija u c molu – simboli u muzici

Mocartova Fantazija u c molu – simboli u muzici (stara verzija)