9. Šopenova Sonata u b molu op. 35

F. Šopen – Sonata u b molu op. 35 /
U ovom predavanju su korišćeni snimci D. Sinadinovića za Anima Records – Opus Artis / Paris