10. Šumanova Sonata fis mol – muzičko pismo Klari

Robert Šuman – Sonata u fis molu op. 11 / Muzičko pismo Klari
U ovom predavanju su korišćeni snimci D. Sinadinovića za Anima Records – Opus Artis / Paris
Uvod u prvi stav. Karakteristični muzički potezi koji asociraju strastveni narativ.
Klarin i Šumanov lajt-motiv u interakciji
Prvi stav – dijalog Klarinog lajt-motiva (kvinte) i Šumanove teme (citat iz “Fandaga”)
Drugi stav – citat iz Šumanove pesme
Drugi stav – Klarina kvinta
Drugi stav – Klarine kvinte
Drugi stav – Klarin motiv u kvintama
Treći stav – rečitativ
Karakterni motivi iz trećeg stava