7. Uticaj socijalističkog realizma na muziku

Socijalistički realizam i muzika tog vremena

Materijal za slušanje / gledanje:

Boris Taslicki “Junski protesti” 1936.