УНИВЕРЗАЛНИ УПИТНИK

Упитник за семинар

Молим Вас да пажљиво попуните упитник! По могућству користите ћирилично писмо с обзиром на то да је образац у који се аутоматски уносе подаци (дакле, тачно онако како сте их унели) исписан ћирилицом. Накнадне исправке нису могуће. Одговори на питања означена црвеном звездицом су обавезни. 

UNIVERZALNI UPITNIK
Обратите пажњу!! Унесите датум у формату 31.01.1967. Дакле, ПРВО ДАН, ЗАТИМ МЕСЕЦ, па онда година – без размака и са обавезном тачком.
(наставник разредне наставе 1001) (наставник предметне наставе – основна школа 1002) (наставник предметне наставе – гимназија 1003) (наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 1004) (наставник стручних предмета – средња стручна школа 1005) (наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 1006) (наставник у школи за образовање одраслих 1007) (наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи / музичке, балетске, ликовне 1008) (наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи /музичке, балетске, ликовне 1009) (наставник изборних и факултативних предмета 1010) (васпитач у предшколској установи 1011 (медицинска сестра – васпитач 1012) (васпитач у дому ученика 1013) (стручни сарадник у предшколској установи 1014) (стручни сарадник у школи 1015) (сарадник / педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 1016 (директор/помоћник директора 1017)
Обратите пажњу!! Унесите датум у формату 31.01.2021. Дакле, ПРВО ДАН, ЗАТИМ МЕСЕЦ, па онда година – без размака и са обавезном тачком.

Молим вас да уколико желите испуните и анонимни упитник о семинару на овој страници (није обавезно)