Analiza interpretacije muzičkog dela

Informacije za studente MAS FMU UU u Beogradu.

Ovo su linkovi koji vode ka stranicama koje sadrže snimke predavanja Analize interpretacije muzičkog dela kao i materijale za proučavanje (u formi linkova ka YT audio i video zapisima, kao i PDF dokumentima)