Analiza interpretacije muzičkog dela

Informacije za studente MAS FMU UU u Beogradu.

Ovo su linkovi koji vode ka stranicama koje sadrže snimke predavanja Analize interpretacije muzičkog dela kao i materijale za proučavanje (u formi linkova ka YT audio i video zapisima, kao i PDF dokumentima)

Potrebno je da se svi masteri prijave na forum. Molim vas da za username navedete svoje puno ime i prezime (da bih mogao da imam evidenciju)

https://forum.sinadin.rs

Na Forumu ćete naći najnovije informacije u vezi sa predmetom Analiza interpretacije. Na njemu ću određivati ritam rada, tu ćemo diskutovati o temama koje sam obradio u svojim predavanjima. Takođe, u okviru foruma ćete, kada za to dođe vreme (početak sledeće godine) objavljivati svoje seminarske radove.

Važno je da razumete da je aktivnost u diskusijama apsolutni uslov za dobijanje ocene. Dakle, godišnju ocenu dobijate na osnovu diskusije i nekoliko seminarskih radova (predispitne obaveze).

Kolege koje ne budu ispunile navedene uslove neće moći da dobiju ocenu.