Семинар ЦПО ФМУ “Хеуристичке методе у читању музичког дела”

Семинар ЦПО ФМУ “Хеуристичке методе у читању музичког дела”

Добродошли на страницу онлајн семинара “Хеуристичке методе у читању музичког дела” Центра за перманентно образовање ФМУ који носи 16 бодова. Након консултације са господином Иваном Савићем, координатором Центра за професионални развој запослених у образовању, одлучио сам да на основу дописа министарства од 26. 11. 2020. године приредим свој акредитовани семинар за праћење путем интернета. На овој страници можете да погледате сва предавања која држим у оквиру поменутог семинара, као и да преслушате све музичке примере у вези са њима, и то у време када вама одговара и по више пута, уколико желите. Молим Вас да попуните упитник са ове странице у року од 15 дана од првог прегледа. Унети подаци ће бити коришћени за израду диплома које ће бити послате на адресе школа.

Срдачан поздрав! Ваш Синадин.-

Kратак увод у предавања

Молим вас да имате у виду да приложена предавања служе као подстицај за размишљање у циљу формирања значењског тумачења музичког дела на свим образовним нивоима. Дакле, без обзира на то што у њима обрађујем дела клавирске литературе која се често изводе на музичким факултетима, принцип би идеално требао да буде исти – разрада и анимирање поенте у извођењу – сасвим је свеједно да ли је у питању студент или ученик ниже односно средње школе! Мој прилог истраживачкој пракси оријентисан је на тумачење дела са аспекта поенте, карактера, емотивних образаца, пренесених значења и сл. То не значи да је рад на механичкој (техничкој) реализацији једне интерпретације мање важан. Укратко, ја се у свом семинару усредсређујем искључиво на анализу значења музичког дела.


Молим Вас да након преслушаних предавања пажљиво попуните упитник! По могућству користите ћирилично писмо с обзиром на то да је образац у који се аутоматски уносе подаци (дакле, тачно онако како сте их унели) исписан ћирилицом. Накнадне исправке нису могуће. Одговори на питања означена црвеном звездицом су обавезни.
UNIVERZALNI UPITNIK
Обратите пажњу!! Унесите датум у формату 31.01.1967. Дакле, ПРВО ДАН, ЗАТИМ МЕСЕЦ, па онда година - без размака и са обавезном тачком.
(наставник разредне наставе 1001) (наставник предметне наставе – основна школа 1002) (наставник предметне наставе – гимназија 1003) (наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 1004) (наставник стручних предмета – средња стручна школа 1005) (наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 1006) (наставник у школи за образовање одраслих 1007) (наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи / музичке, балетске, ликовне 1008) (наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи /музичке, балетске, ликовне 1009) (наставник изборних и факултативних предмета 1010) (васпитач у предшколској установи 1011 (медицинска сестра – васпитач 1012) (васпитач у дому ученика 1013) (стручни сарадник у предшколској установи 1014) (стручни сарадник у школи 1015) (сарадник / педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 1016 (директор/помоћник директора 1017)
Обратите пажњу!! Унесите датум у формату 31.01.2021. Дакле, ПРВО ДАН, ЗАТИМ МЕСЕЦ, па онда година - без размака и са обавезном тачком.

Уколико желите, можете попунити и анонимни упитник о овом семинару на овој страници.